T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DUYURUSU

21.2.2020

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak açılan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı”nın Yazılı Sınav Uygulama Kılavuzu Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Adaylar; Yazılı Sınav Uygulama Kılavuzuna http://asym.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/515/2020/06/T.C.-GEN%C3%87L%C4%B0K-VE-SPOR-BAKANLI%C4%9EI-GY-VE-UD-SINAVI-UYGULAMA-KILAVUZU-G%C3%9CNCELLEND%C4%B0-30.06.2020.pdf adresinden ulaşabilirler.

İlgililere ilanen duyurulur.