2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

21.12.2020

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında, görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının sözlü aşamasına katılan adaylar; sözlü sınav sonuçlarını, başarı puanlarını ve başarı sıralamalarını GSBNET (http://gsbnet.gsb.gov.tr/) sistemi üzerinde kişisel sayfalarında yer alan Sınav Bilgisi başlığı altından öğrenebileceklerdir.

Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.