2022-1 EKPSS TERCİH SONUCU İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU

23.2.2022

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, ÖSYM tarafından 2022-1 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih sonuçlarına göre Bakanlığımıza yerleştirilen adayların Başvuru Dilekçesini doldurarak dilekçede istenen belgeleri 23.02.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında Bakanlığımız, Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü, Atama ve Kadro Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Başvuru Dilekçesi (1 sayfa) ve Mal Bildirim Formu (2 sayfa) için tıklayınız.