BAKANLIĞIMIZDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

27.12.2019
26.12.2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 1927 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yapılan değişiklikler neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, Antrenör, Spor Uzmanı ve Gençlik Çalışanı pozisyonları tanımlanmış, Bakanlığımız bünyesinde 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin (Mülga) birinci fıkrasına istinaden çıkarılan Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sözleşmeli olarak görev yapan spor uzmanı ve antrenörlerin de 09.01.2020 günü mesai bitimi sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında, bahse konu personele aynı ünvanlı sözleşmeli personel kadrosuna geçiş hakkı verilmiştir.