2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 193’üncü maddesinin (c) bendinde yer alan “Bakanlık personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,” hükmü ve Personel Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi hükümleri gereğince Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında farklı unvanlarda görev yapan personele yönelik Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenecek hizmet içi eğitimlerin önceden belirlenmesi ve uygulamaya yönelik planlamanın yapılarak, eğitim faaliyetlerinin başarı ve verimliliğinin arttırılması amacıyla 2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanarak yayımlanmıştır.

2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan matbu dokümanlara Personel Eğitim Modülünden erişim sağlanabilmektedir..

2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı için TIKLAYINIZ.