2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ ERTELENMESİ

16.3.2020

Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak 05 Nisan 2020 Pazar günü saat 14.30’da gerçekleştirilmesi planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi ile yapılan görüşme ve değerlendirmeler neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bahse konu sınav tarihi daha sonra ilan edilecektir.