T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI (GENÇLİK LİDERİ) EK LİSTE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI DUYURUSU

8.4.2020
4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Gençlik Lideri-Lisans ve Gençlik Lideri-Ön Lisans meslek kolları için 06-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonucu boş kalan kontenjanlar için 05-06 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları giris.gsb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Sınavı kazanan adaylar 20 Nisan 2020 tarihine kadar aşağıda yer alan beyan formu ve güvenlik soruşturması formunu doldurarak daha önce müracaat etmiş oldukları il müdürlüklerine gecikmeye mahal vermeyecek şekilde iadeli taahhütlü posta yoluyla göndereceklerdir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sınavı kazanan, beyan formu ve güvenlik soruşturması formunu gönderen adaylara, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasına müteakip göreve başlamaları hususunda yazılı tebligat yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.

Beyan Formu (Elle doldurulacaktır.)
Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacak ve son altı ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf muhakkak eklenecektir.)