SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

10.12.2020

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız merkez teşkilatında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 15 (on beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Başvuru şartları ve ilan metni için tıklayınız.