2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU (OCAK-2021)

1.2.2021

Bakanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında 26.01.2021 tarihli kura sonucunda kurumumuza yerleştirilen adayların Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri 01.02.2021 - 26.02.2021 tarihleri arasında Bakanlığımız, Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü, Atama ve Kadro Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

Ek:

1- Başvuru Formu (1 Sayfa)

2- Mal Bildirim Formu (2 Sayfa)