GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI BAŞVURU SONUÇLARI VE YAZILI SINAV DUYURUSU

22.2.2021

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açılan “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı”na 08 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvurularına ilişkin sonuçlar sonuc.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir. Sınava başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarını (yazılı sınava girmeye hak kazanıp/kazanamadıklarını) sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

A. Yazılı Sınava İlişkin Hususlar

1. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavının yazılı aşaması 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 14.00’de Ankara’da tek oturum halinde yapılacaktır.

2. 08 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında ön başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen adaylar, 22 Şubat 2021 tarihinde http://asym.ankara.edu.tr adresinde yayımlanan “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Uygulama Kılavuzu”nda belirtilen hususlara uygun olarak 03 Mart 2021 (Saat 09.00) - 10 Mart 2021 (Saat 17.00) tarihleri arasında yazılı sınav için aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.

3. Adaylar sınav ücreti olarak 380 TL’yi (üçyüzseksenTL) aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Bunun dışında yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

4. Yazılı sınava girecek adaylar 19 Mart 2021 saat 17.00’den tarihinden itibaren yazılı sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr adresinden alabileceklerdir.

5. Yazılı sınav çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Sınav süresi 70 (yetmiş) dakikadır.

6. Yazılı sınavda değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup değerlendirmede doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

7. Yazılı sınav başarı puanı 70’tir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

8. Sorularda ve cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

9. Sınavda sehven yapılan bilimsel hatalar vb. nedenlerle iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

10. Yazılı sınav sonucunda başarılı olmak sözlü sınava katılmak için tek başına hak teşkil etmeyecektir.

11. Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

12. Yazılı sınava katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

13. Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde aday.ankara.edu.tr adresinden giriş yaparak ANKUZEF (ASYM)’e yapacaklardır.

14. Adaylar soru itiraz ücreti olarak itiraz başvurusu sırasında itiraz edilen her bir soru için 25 TL (yirmibeşTL) ödeyeceklerdir.

B. Yazılı Sınav Takvimi

22 Şubat 2021

ANKUZEF (ASYM) Tarafından Yazılı Sınav Uygulama Kılavuzunun http://asym.ankara.edu.tr Adresinde Yayımlanması

 03 – 10 Mart 2021

Adaylar Tarafından Yazılı Sınav Başvurularının aday.ankara.edu.tr Adresi Üzerinden Yapılması

 19 Mart 2021

ANKUZEF (ASYM) Tarafından Yazılı Sınav Giriş Belgelerinin aday.ankara.edu.tr Adresinde Yayımlanması

 27 Mart 2021

 Yazılı Sınav

 31 Mart 2021

 Yazılı Sınav Soru ve Cevap Anahtarlarının aday.ankara.edu.tr Adresinde Yayımlanması

 01 - 07 Nisan 2021

 Yazılı Sınav Sorularına İtiraz Süreci

 06 Mayıs 2021

 Yazılı Sınav Sonucunun İlanı

 07 – 13 Mayıs 2021

 Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz Süreci

Sözlü sınav ve müteakip sürece ilişkin takvim Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde daha sonra yayımlanacaktır. 

Yazılı Sınav Uygulama Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru sonuçlarına ilişkin istatistik bilgileri için tıklayınız. 

İlgililere ilanen duyurulur.