SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV DUYURUSU

24.2.2021

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı Maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca açılan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı” sınavına 21 – 28 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvurularına ilişkin sonuçlar sonuc.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir. Başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarını (sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanıp/kazanamadıklarını) sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı sözlü/uygulamalı sınavı 02 – 04 Mart 2021 tarihleri arasında Bakanlık Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden ulaştıkları “Sözlü/Uygulamalı Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde; T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve sınav giriş belgesi ile sözlü sınav kılavuzunda belirtilen yönlendirmeler doğrultusunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Sözlü Sınav Kılavuzu için tıklayınız.