SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV SONUÇ DUYURUSU

27.4.2021

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 02 – 04 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Sözleşmeli Bilişim Personeli”  sözlü/uygulamalı sınavına katılan adaylar; sınav sonuçlarını sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

İlgililere ilanen duyurulur.