2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

25.8.2021

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak antrenör boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı listede belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Antrenör” alınacaktır.

Duyuru Metni için tıklayınız.

Ek-1 Sözleşmeli Antrenör Alımı Kontenjan Dağılımı için tıklayınız.

Ek-2 Sözleşmeli Antrenör Alımı Beyan Formu için tıklayınız.

İlgililere ilanen duyurulur.