2021 YILI YAZ DÖNEMİ KURUM İÇİ ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE NAKİL BAŞVURULARI SONUÇLANDIRILMIŞTIR

28.8.2021
2021 yılı yaz dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil başvuruları, Personel Planlama Sistemi üzerinden elde edilen işgücü planlama verileri ile insan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

Personelimiz başvurularına ilişkin sonuçları, görev yaptıkları birimlerden şahsen öğrenebilirler.