GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

3.9.2021

Bakanlığımızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde 23 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucunda başarılı olarak Bakanlığımız teşkilatına Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı olarak atanmaya hak kazanan adayların Başvuru Dilekçesini doldurarak dilekçede istenen belgeleri 06.09.2021 - 17.09.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Bakanlığımız, Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü, Atama ve Kadro Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir) teslim etmeleri gerekmektedir.

Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir. Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği 15 inci maddesinin (3) üncü fıkrasına istinaden “Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, altı aylık bir süreyi aşmamak üzere yarışma sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.” hükmü uygulanır.

Sınav sonucunda asil olarak başarılı olan adayların; aşağıda yer alan eki belgeleri ve Başvuru Dilekçesinde istenen diğer belge, form, beyan vb. ile beraber doldurarak yukarıda ilk paragrafta belirtilen ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Ek-1 Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Ek-2 Mal Bildirimi Formu için tıklayınız.

Ek-3 Sağlık Durum Beyanı için tıklayınız.

Ek-4 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.

EK-5 Etik Sözleşmesi için tıklayınız.

Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.