2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI SONUÇ DUYURUSU

28.2.2022

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Millilik Kapsamında Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Sözleşmeli Antrenör alımı başvuruları 31 Ağustos (10:00) – 13 Eylül 2021 (17:00) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Nitelik Değerlendirme Formu toplam puanlarına ilişkin duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılan itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonuçlandırılmış olup bahse konu Form toplam puanlarına istinaden nihai sonuçlar ile yerleştirme sonuçları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilmiştir.

İlan edilen branş-il kontenjan sayısına girerek atanmaya hak kazanan adaylara atamaya ilişkin hususlar daha sonra bildirilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.