2021 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

4.3.2022

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak Sözleşmeli Spor Uzmanı, Sözleşmeli Gençlik Çalışanı ve Sözleşmeli Psikolog boş pozisyonları için belirlenen boş kontenjan sayısının üç (3) katına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden onaylanmıştır.

Başvuruları onaylanan ve 2021 yılı Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınavları 14 Mart – 01 Nisan 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Sınavlarım/Mülakatlarım başlığı altından ilan edilmiş ayrıca başvuru sırasında beyan etmiş oldukları e-posta adreslerine kariyerkapisi@gsb.gov.tr adresi üzerinden sınav tarihi ve yerlerine ilişkin bilgiler içeren e-posta gönderilmiştir.

Adaylar, kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihi ve saatinde sözlü sınava katılmakla yükümlüdür. Belirlenen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

İl Bazlı İstatistik Verileri için TIKLAYINIZ.