2022 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI VE NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU TOPLAM PUANLARINA İLİŞKİN DUYURU

8.3.2023

2022 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI

 BAŞVURU SONUÇLARI VE NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU TOPLAM PUANLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 26 Aralık 2022 – 06 Ocak 2023 tarihleri arasında başvuru yapan ve millilik şartlarını taşıyan adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden onaylanmıştır.

Başvuruları onaylanan ve nitelik değerlendirme formu toplam puanları hesaplanan adaylar nitelik değerlendirme formu toplam puanlarını kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca adaylar branş, grup ve kontenjan sayısına göre ilan edilen kontenjana girmeye hak kazanan en son adayın nitelik değerlendirme formu toplam puanlarına dair istatistiklere duyuru altında yer alan branş – il bazlı istatistik verilerinden ulaşabileceklerdir.

Başvuru sonuçlarına ve nitelik değerlendirme formu puanlarına ilişkin itirazlar, 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

Duyurunun ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-mail veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar ve diğer hususlar Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar nihai sonuçlara ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Ek: Branş – İl Bazlı İstatistik Verileri için TIKLAYINIZ.