2022 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI NİHAİ SONUÇ VE YERLEŞTİRME DUYURUSU

24.3.2023

2022 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI

NİHAİ SONUÇ VE YERLEŞTİRME DUYURUSU

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör Alımı başvuruları 26 Aralık 2022 – 06 Ocak 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Nitelik Değerlendirme Formu toplam puanlarına ilişkin duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılan itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonuçlandırılmış olup Nitelik Değerlendirme Formu toplam puanlarına istinaden nihai sonuçlar ile yerleştirme sonuçları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilmiştir.

İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 03 - 07 Nisan 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.

2-Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri; olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belgeler

3-Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,

4-Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği ( eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği.)

5-Yazılı özgeçmiş.

6-Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından doğrulama belgesi.

7-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

8-Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

9-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

10-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

11-Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü,

12-Varsa Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.