2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU (EYLÜL-2023)

2.10.2023

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında (Eylül 2023 Dönemi) Bakanlığımız teşkilatına yerleştirilen adayların Başvuru Dilekçesini doldurarak dilekçede istenen belgeleri 10.11.2023 tarihine kadar Bakanlığımız, Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü, Atama ve Kadro Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

 

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa) ve Mal Bildirim Formu (2 Sayfa) için tıklayınız.