2023 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

4.10.2023

2023 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU 

  Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacaktır.

 Duyuru metninin tamamı için TIKLAYINIZ.

 Ek-1: Kontenjan Dağılım Listesi için TIKLAYINIZ.