2024-1 EKPSS (ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) İLE ATANAN PERSONEL İÇİN ALIM DUYURUSU

2/22/2024

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, ÖSYM tarafından 2024-1 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih sonuçlarına göre Bakanlığımıza yerleştirilen adayların Başvuru Dilekçesini doldurarak dilekçede istenen belgeleri 22.02.2024 - 18.03.2024 tarihleri arasında Bakanlığımız, Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü, Atama ve Kadro Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa) ve Mal Bildirim Formu (2 Sayfa) için tıklayınız.