2023 YILI SÖZLEŞMELİ GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

22.5.2024

            Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 12 – 16 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen “2023 Yılı Sözleşmeli Gençlik Çalışanı Alımı” sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebilecektir.

Atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 03 – 07 Haziran 2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edecektir.

Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirme ve duyurular tebligat niteliğinde sayılacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.    

İlgililere ilanen duyurulur.

 

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1.      Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

2.      Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği.(Atanmaya hak kazandıkları pozisyonlarda belirtilen gruplar itibarıyla öğrenim durumlarını gösterir mezuniyet belgeleri)

3.      Merkezi sınav sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

4.      Yazılı özgeçmiş.

5.      Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.

6.      Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından doğrulama belgesi.

7.      Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

8.      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

9.      Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

10.  Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü.

11.  Varsa Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

12.  Gençlik Çalışanı 6. Grup için başvuru yapan adaylardan; Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Yetiştirme Eğitimini başarı ile tamamladığını gösterir Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Eğitim, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge kapsamında Bakanlığımızca verilen Gençlik Liderliği Belgesi.