2022 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi meslek kolunda sürekli işçi alımı yapılacaktır.

  Haberi Oku

  2022 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

  Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenecek hizmet içi eğitimlerin önceden belirlenmesi ve uygulamaya yönelik planlamanın yapılarak, eğitim faaliyetlerinin başarı ve verimliliğinin arttırılması amacıyla 2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanmıştır.

  Haberi Oku

  2022 YILI KURUM İÇİ YAZ DÖNEMİ ATAMA, NAKİL VE YER DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN DUYURU

  Bakanlığımız personelinin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri 01-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında GSBNET sistemi üzerinden alınacaktır.

  Haberi Oku

  2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının sözlü aşamasına katılan adaylar sonuçlarını GSBNET üzerinden öğrenebileceklerdir.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 18-29 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “2021 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı” sözlü sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebileceklerdir.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 14 Mart – 01 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “2021 Yılı Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog Alımı” sözlü sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebileceklerdir.

  Haberi Oku

  2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU (Mayıs-2022)

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımız teşkilatına yerleştirilen adaylara ilişkin duyuru metni ve ekleri yayımlanmıştır.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

  2021 yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav tarihleri belirlenmiştir.

  Haberi Oku

  BAKANLIĞIMIZ MERKEZ TEŞKİLATINDA ETKİLİ İLETİŞİM, DİKSİYON VE PROTOKOL KURALLARI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

  Bakanlığımız merkez teşkilatı personeline yönelik olarak 28 - 29 Mart 2022 tarihlerinde “Etkili İletişim, Diksiyon ve Protokol Kuralları Eğitimi” düzenlenmiştir.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde yurt yönetim personeli olarak istihdam edilmek üzere sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları onaylanmıştır.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

  Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında çalıştırılmak üzere; Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yeri belirlenmiştir.

  Haberi Oku

  2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI SONUÇ DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Millilik Kapsamında Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Sözleşmeli Antrenör alımı başvuruları sonuçlandırılmıştır.

  Haberi Oku

  2022-1 EKPSS TERCİH SONUCU İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU

  2022-1 EKPSS Tercih Sonucu ile Bakanlığımıza AtanacakAdaylara Ait Duyuru

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ DUYURUSU

  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 06-17 Aralık 2021 tarihlerinde sözlü ve uygulamalı sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebileceklerdir.

  Haberi Oku

  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge güncellenerek Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

  Haberi Oku

  2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI ve ANTRENÖR ALIMI NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU TOPLAM PUANLARINA İLİŞKİN DUYURU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 Ağustos- 13 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuru yapan ve millilik şartlarını taşıyan adaylar, Nitelik Değerlendirme Formu toplam puanlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden öğrenebileceklerdir.

  Haberi Oku
  DİĞER HABERLERİ GÖSTER