2021 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE BELGE TESLİM DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için 15 Eylül 2021 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

  Haberi Oku

  2021 YILI YAZ DÖNEMİ KURUM İÇİ ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE NAKİL BAŞVURULARI SONUÇLANDIRILMIŞTIR

  2021 yılı yaz dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil başvuruları, Personel Planlama Sistemi üzerinden elde edilen işgücü planlama verileri ile insan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

  Haberi Oku

  GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

  “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı”nın sözlü sınav sonuçları basvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

  Haberi Oku

  2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA 4/B SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere millilik şartlarını taşıyanlar arasından ek-1 sayılı listede belirlenen branş, grup ve kontenjan sayısınca ve ek-2 nitelik değerlendirme formu puan sırasına göre tam zamanlı “4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör” alımı yapılacaktır.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak antrenör boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı listede belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Antrenör” alınacaktır.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile sürekli işçi alımı yapılacaktır.

  Haberi Oku

  BAKANLIĞIMIZ İL BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLERİ İLE İL BİLGİ İŞLEM SORUMLULARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME VE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ YAPILDI

  Bakanlığımız personeline bilgi teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda Bakanlığımız mevcut bilişim altyapısındaki bilgi işlem hizmetlerinin kullanımı ve karşılaşılan sorunların çözüm uygulamaları hakkında Personel Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hizmetiçi eğitim verilmiştir.

  Haberi Oku

  2021 YILI KURUM İÇİ YAZ DÖNEMİ ATAMA, NAKİL VE YER DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN DUYURU

  Bakanlığımız personelinin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri 01-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında GSBNET sistemi üzerinden alınacaktır.

  Haberi Oku

  BAKANLIĞIMIZ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARI BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

  Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU, Bakanlığımız Hizmet Birim Amirleri, Yardımcıları, Daire Başkanları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin katılımıyla “Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

  Haberi Oku

  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

  Haberi Oku

  Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu

  Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu

  Haberi Oku

  Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Duyurusu

  Bakanlığımız merkez teşkilatında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 15 (on beş) “Sözleşmeli Bilişim Personeli” alınacaktır.

  Haberi Oku

  Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Duyurusu

  Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 500 (beş yüz) Yurt Yönetim Personeli alınacaktır.

  Haberi Oku

  2020 Yılı Kış Dönemi Kurum İçi Atama, Nakil ve Yer Değiştirmeye İlişkin Duyuru

  Bakanlığımız personelinin kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri daha önce duyurulduğu üzere, 01-15 Aralık 2020 tarihleri arasında GSBNET sistemi üzerinden alınacaktır.

  Haberi Oku

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının sözlü aşaması 05 – 21 Ekim 2020 tarihleri arasında Bakanlık Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

  Haberi Oku

  2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

  Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak 25 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçları aday.ankara.edu.tr adresinde yayımlanmıştır.

  Haberi Oku
  DİĞER HABERLERİ GÖSTER