GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge güncellenerek Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ DUYURUSU

  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 06-17 Aralık 2021 tarihlerinde sözlü ve uygulamalı sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebileceklerdir.

  Haberi Oku

  2021 YILI KIŞ DÖNEMİ KURUM İÇİ ATAMA, NAKİL VE YER DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLEREK SONUÇLANDIRILMIŞTIR

  2021 yılı kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil başvuruları insan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

  Haberi Oku

  2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI ve ANTRENÖR ALIMI NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU TOPLAM PUANLARINA İLİŞKİN DUYURU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 Ağustos- 13 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuru yapan ve millilik şartlarını taşıyan adaylar, Nitelik Değerlendirme Formu toplam puanlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden öğrenebileceklerdir.

  Haberi Oku

  2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AİT DUYURU (ARALIK-2021)

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında (Aralık-2021 Dönemi) Bakanlığımız teşkilatına yerleştirilen adaylara ilişkin duyuru metni ve ekleri yayımlanmıştır.

  Haberi Oku

  2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının sözlü aşaması 10 – 28 Ocak 2022 tarihleri arasında Bakanlık Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli” alımı yapılacaktır.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak 4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alımı yapılacaktır.

  Haberi Oku

  2021 YILI KIŞ DÖNEMİ KURUM İÇİ ATAMA, NAKİL VE YER DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN DUYURU

  Bakanlığımız personelinin kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri daha önce duyurulduğu üzere, 01-15 Aralık 2021 tarihleri arasında GSBNET sistemi üzerinden alınacaktır.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere antrenör boş pozisyonları için belirlenen boş kontenjan sayısının üç (3) katına girerek sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden onaylanmıştır.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı sonuçlandırılmıştır.

  Haberi Oku

  2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARA DAİR DUYURU

  Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak 11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı aşamasına katılıp başarılı olan adaylar sözlü aşamasına katılmaya hak kazanıp kazanamadıklarını GSBNET üzerinden öğrenebileceklerdir.

  Haberi Oku

  2021 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

  2021 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

  Haberi Oku

  2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

  2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

  Haberi Oku

  2021 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE BELGE TESLİM DUYURUSU

  Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için 15 Eylül 2021 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

  Haberi Oku

  2021 YILI YAZ DÖNEMİ KURUM İÇİ ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE NAKİL BAŞVURULARI SONUÇLANDIRILMIŞTIR

  2021 yılı yaz dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil başvuruları, Personel Planlama Sistemi üzerinden elde edilen işgücü planlama verileri ile insan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

  Haberi Oku
  DİĞER HABERLERİ GÖSTER