1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarını değerlendirmek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin uygulanma durumunu gözlemlemek ve geri bildirimler almak üzere Personel Genel Müdürlüğünün koordinesi ve Sayın Bakan Yardımcılarımızın katılımlarıyla 20-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bakanlığımız merkez teşkilatında 'İl Müdürleri İstişare Toplantıları' yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantılarda Personel Genel Müdürlüğünün yanı sıra Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 81 Gençlik ve Spor İl Müdürüne sunumlar gerçekleştirildi.

Yeniden yapılanma sürecinde il müdürlerinin ve taşra teşkilatının görev ve sorumlulukları tekrar hatırlatılarak Bakanlığımız politikaları, misyon ve vizyonuna uygun önümüzdeki dönemde yapılacak ve yapılması planlanan proje ve faaliyetlerle ilgili geniş kapsamlı istişarelerde bulunulmuş; Bakanlığımızın daha fazla güçlendirilmesi noktasında atılacak adımlar ve mevzuat çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş, Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, dinamik norm kadro çalışması (Personel Planlama Sistemi), Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı vb. Bakanlığımız personelinin kurum aidiyetini güçlendirecek ve personelin motivasyonunu arttıracak önemli faaliyetlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.