13 - 19 Aralık 2019 tarihlerinde 2 grup halinde Antalya ilinde merkez ve taşra teşkilatlarımızda görev yapan ilgili personelimize;

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı, Personel Planlama Sistemi ve Programı ile İşçi ve Sözleşmeli Personel işlemleri,

Evrak Kayıt Gönderi İşlemleri Uygulamaları, Evrak İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Uygulamaları, UETS Anlatım Yenilik ve Uygulamaları, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Birim Arşivi, Kurum Arşivi, Merkez Arşivi İşlemleri ve SDP Uygulamaları,

KEP tanıtım-anlatım ve yeniliklerin aktarılması, Belgenet Yazışmalarında da Kullanılan Yazışma Usul Ve Esasları Yenilikleri, Belgenet güncellemeleri ve uygulamaları, kamuda yaşanan Belgenet sorunları ve çözümler ve uygulamaları, Otoban uygulama kullanım ve sorunların çözüm uygulamaları hakkında hizmetiçi eğitim düzenlendi.