Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak açılan 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yazılı sınav sonuçları aday.ankara.edu.tr adresinde yayımlanmıştır. Yazılı sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen adaylar 18/06/2021 tarihli 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusunda belirtilen usule uygun olarak itirazlarını gerçekleştireceklerdir. Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itiraz işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarla ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.