Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezince 11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı aşamasına katılıp başarılı olan adaylar sözlü aşamasına katılmaya hak kazanıp kazanamadıklarını GSBNET (http://gsbnet.gsb.gov.tr/) üzerindeki kişisel sayfalarında yer alan Eğitim ve Sınavlar başlığı altından öğrenebileceklerdir. Ayrıca adaylar kişisel sayfalarından sınava ilişkin istatistiki bilgilere ulaşabileceklerdir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının sözlü aşamasının 2021 Yılı Kış Dönemi (Aralık) Kurum İçi Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Başvurularının sonuçlandırılmasına müteakip gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Sözlü sınav tarih ve yerlerine ilişkin duyuru ayrıca yayımlanacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.