6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak antrenör boş pozisyonları için belirlenen boş kontenjan sayısının üç (3) katına girerek 06-17 Aralık 2021 tarihlerinde sözlü ve uygulamalı sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) başvurularım – değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebileceklerdir.

İlan edilen kontenjan sayısına girerek atanmaya hak kazanan adaylara, atamaya ilişkin hususlar daha sonra bildirilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.