Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olan ve ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar 23 Ağustos (00:00) – 26 Ağustos 2022 (16:00) tarihleri arasında tercihlerini yapabileceklerdir.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Duyuru metni için TIKLAYINIZ.

Unvanlara göre tercih illeri ve kontenjan listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.