2022 yılı yaz dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil başvuruları, Personel Planlama Sistemi üzerinden elde edilen işgücü planlama verileri ile insan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

Personelimiz başvurularına ilişkin sonuçları GSBNET sistemi üzerinden veya görev yaptıkları birimlerden şahsen öğrenebilirler.

İlgililere ilanen duyurulur.