375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca açılan “2022 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı” sınavına 17 – 22 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden onaylanmıştır.

2022 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı sözlü/uygulamalı sınavı 19 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlık Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Sınavlarım/Mülakatlarım başlığı altından ilan edilmiş ayrıca başvuru sırasında beyan etmiş oldukları e-posta adreslerine kariyerkapisi@gsb.gov.tr adresi üzerinden sınav tarihi ve yerlerine ilişkin bilgiler içeren mail gönderilmiştir.

Adaylar, kendileri için belirlenen sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve saatinde belirtilen adreste sözlü/uygulamalı sınava katılabilecektir. Belirlenen tarihte sözlü/uygulamalı sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Adaylar sözlü/uygulamalı sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.