2023 yılı kurum içi yaz dönemi atama, nakil ve yer değiştirme başvuruları, Personel Planlama Sistemi üzerinden elde edilen işgücü planlama verileri ile insan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

Personelimiz başvurularına ilişkin sonuçları GSBNET sistemi üzerinden veya görev yaptıkları birimlerden şahsen öğrenebilirler.

İlgililere ilanen duyurulur.