Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki personelin; çalışma alanlarını ve bağlı oldukları birimlerin, görev yaptığı fiziki yapıların (bina, tesis, kompleks vb.), yerleşim planlarının, personel yapısının ve dağılımının elektronik bilgi sistemleri aracılığıyla güncel olarak takibinin yapılarak norm kadro sayılarının belirleneceği ve bu sayede Bakanlığımız İnsan gücü politikasının saptanmasını, etkili hizmetiçi eğitimle personelin niteliğinin yükseltilmesini, insan gücü kaynağının geleceğe hazırlanmasını, liyakati ve kariyeri esas alınan insan kaynakları uygulamaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak personel planlama sistemi hakkında eğitim verildi.

Bu eğitimle birlikte, ilgili daire Başkanlarımız tarafından özlük ve terfi, atama ve nakil, sınav ve eğitim ile işçi ve sözleşmeli personel konularında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programı, Bakan Yardımcımız Sayın İhsan Selim BAYDAŞ’ın teşrifleri ve kapanış konuşması ile tamamlandı.