Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak 25 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçlarıaday.ankara.edu.tr adresinde yayımlanmıştır.

Yazılı sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen adaylar 22/01/2020 tarihli 2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusunda belirtilen usule uygun olarak itirazlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itiraz işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarla ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.