Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezince 25 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı aşamasında başarılı olarak sözlü aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar “Sözlü Sınav Giriş Belgesi”ni sözlü sınav kılavuzunda belirtilen yönlendirmeler doğrultusunda GSBNET (http://gsbnet.gsb.gov.tr/) üzerindeki kişisel sayfalarında yer alan Sınav Bilgisi başlığı altından alabileceklerdir. Ayrıca adaylar kişisel sayfalarından sınava ilişkin istatistiki bilgilere ulaşabileceklerdir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının sözlü aşaması 05 – 21 Ekim 2020 tarihleri arasında Bakanlık Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile sözlü sınav kılavuzunda belirtilen yönlendirmeler doğrultusunda hazır bulunacaklardır.

Sözlü sınav giriş belgesi ve sınava katılım için talep edilen HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile ilgili aşağıda yer alan Sözlü Sınav Kılavuzuna özenle riayet edilmesi gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Sözlü Sınav Kılavuzu için tıklayınız