Bakanlığımızın hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla başta Sayın Bakanımızın gençlik ve spor vizyonu olmak üzere, Bakanlığımız hizmet politikalarının, hedeflerinin ve bu doğrultudaki uygulamalarının Gençlik ve Spor İl Müdürlerimiz ile paylaşılması, Bakanlığımız hizmetlerinin ve projelerinin il müdürlüklerindeki uygulanışına ilişkin değerlendirmelerde bulunulması, Bakanlığımız hizmet birimleri ile il müdürlüklerimiz arasındaki eşgüdümün geliştirilmesi maksadıyla Personel Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, 12-14 Haziran 2021 tarihleri arasında, Bakanlık merkez binası konferans salonunda, Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU, Bakanlığımız Hizmet Birim Amirleri, Yardımcıları, Daire Başkanları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin katılımıyla “Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.