375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 19 – 20 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sözleşmeli Bilişim Personeli”  sözlü/uygulamalı sınavına katılan adaylar; sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.

İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri şahsen Personel Genel Müdürlüğü’ne (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) 02 – 06 Ocak 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Teslim Edilecek Belgeler

1 - Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

2 - Adli sicil bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

3 - KPSS puanını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı.

4 - YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı.

5 - Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezuniyet belgesi (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi).

6 - Erkek adaylar için e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi.

7 - Sağlık açısından görevini yapmasına devamlı engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan.

8 - Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi.

9 - İki (2) adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

10 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

11 - Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav duyurusunda belirtilen özel ve genel şartlar bölümünde istenilen belgelerin asılları veya tasdikli örnekleri.

12 - Mesleki tecrübeye ilişkin belgeler. (bahse konu belgelerin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre; özel sektörde çalışılan süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler için ilgili kurumdan alınacak mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı bulunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak/elektronik olarak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir.)

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.