T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

 

Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, 685 Sözleşmeli Antrenör alımı yapılacaktır.

Duyuru metni için Tıklayınız.

Ek-1: Branş ve Kontenjan Dağılımı Listesi için Tıklayınız.