Mevzuat Yönetmelikler

Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Yönergeler

Gençlik ve Spor Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi